پیام روز

امام صادق(ع): تاده میل اطراف قبرامام حسین بن علی علیه السلام برکت است .

بارگذاری مخازن آب زمینی براساس نشریه 123

اولین قدم در طراحی مخازن آب زمینی، بارگذاری صحیح آن می باشد. از آنجا که تعیین دقیق بارهای وارد به جداره مخزن بسیار سخت، زمانبر و همراه با خطاهای انسانی است، برنامه ای آنلاین تهیه گردیده که این کار را با دقت و سرعت بالا و با قابلیتهای زیر انجام میدهد:

1- بارگذاری بر اساس نشریه شماره 123 و آیین نامه 2800 و برای مخازن گرد و مستطیلی

2- تعیین نیروی زلزله وارد به اجسام سخت و مواج سیال

3- تعیین نیروی زلزله وارده ناشی از وزن سازه مخزن

4-  تعیین فشارهای هیدرودینامیکی وارد به دیواره های مخزن در جهات مختلف

5-  تعیین فشار هیدرواستاتیکی وارد به دیواره مخزن

6- تعیین ارتفاع آزاد سطح سیال تا زیر سقف مخزن

7- تعیین فشار خاک وارد به مخزن

8- ارائه دفترچه محاسبات کامل و شکیل و بایگانی مناسب با فرمت PDF بر روی رایانه شخصی


لطفا برای دسترسی به این برنامه به "سامانه طراحی اینترنتی ساطا" به آدرس زیرمراجعه فرمائید:

sata-design.ir