پیام روز

امام صادق(ع): تاده میل اطراف قبرامام حسین بن علی علیه السلام برکت است .

حداقل طول آرماتورها در تیرها و پی

در نظر گرفتن حداقل طول آرماتورها در شالوده و تیرها با توجه به طول مهاری آنها از جمله مواردی است که متاسفانه در بسیاری از موارد از دید مهندسین طراح سازه های بتنی پنهان می ماند و صرفا طول ارائه شده توسط برنامه های طراحی و یا طول 1/3 دهانه ملاک عمل قرار می گیرد. برای رفع این نقیصه، برنامه ای آنلاین با قابلیتهای زیر تهیه شده است:

1- انجام محاسبات توسط  آیین نامه های مبحث نهم و ACI 2005

2- امکان درنظر گرفتن مقاومتهای مختلف بتن و آرماتور

3-  در نظر گرفتن اثر پوشش آرماتور و فاصله بین میلگردها در محاسبات

4- ارائه حداقل طول آرماتورهای بالا و پایین برای آرماتورهای کناری و میانی با توجه به بعد ستون

5- ارائه جداول شکیل و بایگانی مناسب با فرمت PDF بر روی رایانه شخصیلطفا برای دسترسی به این برنامه به "سامانه طراحی اینترنتی ساطا" به آدرس زیرمراجعه فرمائید:

sata-design.ir