پیام روز

امام صادق(ع): تاده میل اطراف قبرامام حسین بن علی علیه السلام برکت است .

طراحی اتصالات پیچی

محاسبات دستی اتصالات پیچی با توجه به تعدد ضوابط آیین نامه ای، بسیار سخت و زمانبر و همراه با خطاهای انسانی می باشد. از همین رو برنامه ای آنلاین تهیه شده که کار طراحی اتصالات پیچی را بسیار ساده، دقیق، سریع و همه جانبه با قابلیتهای زیر انجام میدهد:

1- قابلیت انتخاب رفتار اصطکاکی یا اتکایی اتصال

2- قابلیت انتخاب انواع سوراخها و مقاومتهای پیچها

3- درنظر گرفتن میزان خوردگی قطعات

4- کنترل مسیرهای شکست محتمل

5- کنترل کشش عضو

6- کنترل لهیدگی عضو

7- کنترل کشش ورق اتصال

8- کنترل لهیدگی ورق اتصال

9- کنترل برش در پیچهای اتصال

10- کنترل فواصل سوراخها

11- ارائه دفترچه محاسبات کامل و شکیل و بایگانی مناسب با فرمت PDF بر روی رایانه شخصیلطفا برای دسترسی به این برنامه به "سامانه طراحی اینترنتی ساطا" به آدرس زیرمراجعه فرمائید:

sata-design.ir