پیام روز

امام صادق(ع): تاده میل اطراف قبرامام حسین بن علی علیه السلام برکت است .

-آدرس: اصفهان– خيابان نشاط– خيابان هشت بهشت غربی– کوچه شماره6– ساختمان کوثر- واحد5

-کد پستی: 8154644144

-تلفن: 2730659-0311

- دورنگار: 2730659-0311

- پایگاه اینترنتی: TASC.ir

- پست الكترونيكي: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

Address: No. 5,Kowsar building, alley No. 6, west hashtbehesht st., neshat st. Isfahan, Iran-

ZIPCODE: 8154644144-

Tel: (098) (0311) 2730296-

Fax: (098) (0311) 2730659-

Website: TASC.ir

Email: این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

NAGHSHEH